Diyanet İşleri Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı 2016

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı İlan ile sözleşmeli olmak 550 personel alacak.

Başkanlığımız taşra teşkilatındaki sözleşmeli imam-hatip pozisyonlarına; 2014 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katına kadar çağrılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli imam-hatip alınacaktır.

quando giochi con le opzioni binarie vinci se il prezzo sale o scende rispetto al momento in cui hai investit ALINACAK PERSONEL

 • opzioni binarie guadagno dei broker İlahiyat Fakültesi+Hafız : 5 Kişi
 • http://milehiproperty.com/?ki0oss=Option-trader-magazine-wiki&0fd=93 İlahiyat Fakültesi: 30 Kişi
 • see url İlahiyat Önlisans+Diğer Lisans+Hafız : 5 Kişi
 • free binary options trading software download İlahiyat Önlisans+Diğer Lisans : 10 Kişi
 • الخيارات الثنائية تجريبي غير محدود İlahiyat Önlisans+Hafız : 50 Kişi
 • go site İlahiyat Önlisans : 50 Kişi
 • go site İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız : 5 Kişi
 • grafici delle opzioni binarie İ.H.L+Diğer Lisans :10 Kişi
 • http://thenovello.com/alfondie/elkos/4010 İ.H.L+Diğer Önlisans+Hafız : 5 Kişi
 • enter site İ.H.L+Diğer Önlisans : 10 Kişi
 • İ.H.L+Hafız : 300 Kişi
 • İ.H.L : 70 Kişi
  Toplam : 550 Kişi
 • I- BAŞVURU ŞARTLARI

  • 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
  • 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
  • 3. İmam hatip olarak görev yapmaya mani bir özrü bulunmamak,
  • 4. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya imam-hatip lisesi mezunu olmak,
  • 5. Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
  • 6. Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

   Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

  III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • 1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
  • 2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), Adayların, başvuru yaptıkları kontenjan grubuna ilişkin KPSS mezuniyet durumlarını gösterir öğrenim belgelerinin tümünü başvuru esnasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Adayların, ibraz ettikleri belgelerle sahip oldukları puan türlerine ait (ortaöğretim mezunları için KPSSP122, önlisans mezunları için KPSSP123 ve lisans mezunları için KPSSP124) KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.
  • 3. Hafızlık Belgesi (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
  • 4. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,
  • Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
  •  Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
  •  Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

  Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.
  [wp_ad_camp_2]

  İLGİLİ YAZILAR

  Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel Al... Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli ...
  Tülomsaş 30 Sözleşmeli Personel alım ilanı... Tülomsaş 30 Sözleşmeli Personel al...
  ÇSGB Sözleşmeli Personel Alım İlanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK...