Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel alımı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) ait KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

1. BAŞVURU BİLGİLERİ

1.1. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

1.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

1.1.2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

1.1.3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler),

1.1.4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır). (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

1.1.5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

1.1.6. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

1.1.7. İyi derecede yazılı/sözlü İngilizce bilmek,

1.1.8. “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

1.1.9. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

1.1.10. Ağ ve Sistem Uzmanı için istihdam edilecek personellerden biri, Ankara Gülhane Kampüsümüz’de görevlendirilecektir.

1.2. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER

1.2.1. Ağ ve Sistem Uzmanı (2 Kişi – 2 Katına veya 3 Katına Kadar)

1.2.1.1. Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.2.1.2. Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

1.2.1.3. Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi, yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.2.1.4. Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme konularında tecrübe sahibi olmak,

1.2.1.5. Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

1.2.1.6. Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.2.1.7. Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

1.2.1.8. Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

1.2.1.9. Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

1.2.1.10. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri,IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.2.1.11. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

1.2.1.12. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak

1.2.1.13. İki veya üç katına kadar ücretlendirme yapılacağı, sözlü, yazılı sınav sonucunda belirlenecektir.

Tercih Sebepleri

1.2.1.14. Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem Uzmanı olarak çalışmış olmak,

1.2.1.15. Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrüb e sahibi olmak,

1.2.1.16. VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak

1.2.1.17. Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

1.2.1.18. Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini yapmış olmak,

1.2.1.19. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;

1.2.1.19.1. Microsoft Certifıed IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,

1.2.1.19.2. Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server sertifikası sahibi olmak,

1.2.1.19.3. Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,

1.2.1.19.4. Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi olmak,

1.2.1.19.5. Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak,

1.2.2. Ağ ve Güvenlik Uzmanı (1 Kişi – 2 Katına veya 3 Katına Kadar)

1.2.2.1. Antivirüs, Mail Gateway kurulum ve yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.2.2.2. Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazı yönetiminde tecrübeli olmak,

1.2.2.3. Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak,

1.2.2.4. IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN çeşitleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

1.2.2.5. Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,

1.2.2.6. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

1.2.2.7. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

1.2.2.8. OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

1.2.2.9. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

1.2.2.10. Anahtarlama Cihazları(switch) ve Yönlendiriciler (Router), üzerinde konfigürasyon yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

1.2.2.11. Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

1.2.2.12. Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

1.2.2.13. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak

1.2.2.14. İki veya üç katına kadar ücretlendirme yapılacağı, sözlü, yazılı sınav sonucunda belirlenecektir.

Tercih Sebepleri

1.2.2.15. Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Ağ ve Sistem Uzmanı olarak çalışmış olmak,

1.2.2.16. Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış olmak;

1.2.2.17. Cisco Certified Network Associate (CCNA),

1.2.2.18. Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),

1.2.2.19. Cisco Certified Network Associate (CCNA)Security,

1.2.2.20. Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security,

1.2.2.21. Cisco Certified Security Professional (CCSP),

1.2.2.22. Certified Ethical Hacker (CEH),

1.2.3. Yazılım Geliştirme Uzmanı (5 Kişi – 2 Katına veya 3 Katına Kadar)

1.2.3.1. Yazılım Geliştirme Konusunda Aranacak Nitelikler

1.2.3.1.1. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

1.2.3.1.2. Sözleşme ücret tavanının iki katına kadar ücret alacaklar için en az 3 yıl .NET/C#/ASP.NET tecrübesi, sözleşme ücret tavanının üç katı ücret alacaklar için en az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET iş tecrübesi olmak,

1.2.3.1.3. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

1.2.3.1.4. .NET Framework 4.5, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,

1.2.3.1.5. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

1.2.3.1.6. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

1.2.3.1.7. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.2.3.1.8. MSSQL Server bilgisine sahip olmak,

1.2.3.1.9. Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN vb.) kullanmış olmak,

Tercih Sebepleri

1.2.3.1.10. YÖK uygulamaları, Önlisans, Lisans, Lisansüstü eğitim öğretim süreçleri ile ilgili akademik yazılımlar konusunda uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,

1.2.3.1.11. Android ve/veya IOS ortamında uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak.

1.3. BAŞVURU BİLGİLERİ

1.3.1. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular 17.10.2016 ile 31.10.2016 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 31.10.2016 tarihi mesai bitimine kadar: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüsü, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

1.3.2. Başvuru için İstenilen Belgeler

1.3.2.1. Fotoğraflı Başvuru Formu,

1.3.2.2. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

1.3.2.3. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

1.3.2.4. Son altı ay içerisinde alınmış Adli sicil belgesi,

1.3.2.5. “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

1.3.2.6. “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

1.3.2.7. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,

1.3.2.8. Özgeçmiş,

1.3.2.9. İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır).

1.3.3. Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 4 (dört) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel alımı

2. SINAV BİLGİLERİ

2.1. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 22.11.2016 tarihinde saat 10.00’da_ Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav 23.11.2016 tarihinde saat 14.00’te yapılacaktır.

2.2. SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır.

2.3. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 50 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

2.4. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve uygulamalı sınav sonuçlarında başarılı olanlar, 28.11.2016 tarihinde www.sbu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

3. SÖZLEŞME BİLGİLERİ

3.1. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının B) bendinde yer alan özel şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

3.2. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİSİ

Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.

4. DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

İlan olunur.

İLGİLİ YAZILAR

Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Perosnel a... Abdullah Gül Üniversitesi Akademi...
Gümüşhane Üniversitesi Akademik Personel alım... Gümüşhane Üniversitesi Akademik P...
Erzincan Üniversitesi Akademik Personel Alımı... Erzincan Üniversitesi Akademik Pe...