Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Akademik Personel alımı

Üniversitemizin MYO-Bilgisayar Programcılığına Öğretim Görevlisi alınacaktır. Şartlar aşağıda. Son başvuru 23Aralık2016…(başvuruda bulunacakların puan 70. dolayısıyla 70 üstü olanların girme ihtimali çok yüksek)
“Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinden birisinden lisans mezunu olmak, lisans sonrası alanında 2 yıl tecrübeye sahip olmak”

 

GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az {udsDengi} puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
İlan No :
1013195
İlanın Çıkılacağı yer
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ—>MESLEK YÜKSEKOKULU—>BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ—>BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR.
Kadro Ünvan
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Ales Puanı  
Kadro Sayısı
Yds/Dengi
Kadro Derecesi
Duyuru Başlama Tarihi
Son Başvuru Tarihi
Sonuç Açıklama Tarihi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Giriş Tarihi
Başvuru Tipi
Basvuru Yeri
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
ÖZEL ŞARTLAR
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az {udsDengi} puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR
1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.
3-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.
4-Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak.

İSTENEN BELGELER
Müracaat Formu ( Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden çıktı alınarak, imzalanıp doldurulacaktır. )
Özgeçmiş,
2 (İki) adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olmak) ve Nüfus cüzdan sureti ya da fotokopisi
Lisans Diplomasının fotokopisi, (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge)
Not Durum Belgesi (Lisans Transkripti) fotokopisi,
Son üç yıllık Merkezi Sınav (ALES) belgesi.
Lisans sonrası alanında 2 (iki) yıl tecrübeye sahip olmak. (Resmi kurumlarda geçen süreler için alınacak tecrübe belgeleri için prim sorgulaması yapılmayacaktır. Özel işyerlerinde geçen hizmetler
için SGK Hizmet Dökümünün de eklenmesi gerekmektedir.)
Daha önce kamu hizmetinde çalışanlar için Hizmet Belgesi.
Her aday sadece bir kadroya müracaat edebilecektir
Kazanan adaylar, tüm belgelerin aslını veya onaylı suretini ibraz ettikleri takdirde atamaları yapılacaktır.
Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir
Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup,
posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
MUAFİYET
1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Kaynak : https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=54754

Gönderen : Özlem Kale

İLGİLİ YAZILAR

Hacettepe Üniversitesi Personel Alımı Hacettepe Üniversitesi Personel A...
Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel alımı... Boğaziçi Üniversitesi Akademik Pe...
Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Perosnel a... Abdullah Gül Üniversitesi Akademi...

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir