Düzce Akçakoca SYDV Personel Alımı

PERSONEL ALIMI Son Başvuru : 22.12.2016
İl DÜZCE İlçe AKÇAKOCA Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama – Sertifikası olması
– İngilizce
– En az 5 yıllık
– Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
– 1-)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2-)Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3-)18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4-)Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-)Kamu haklarından mahrun bulunmamak,

6-)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7-)4 yıllık Yükseköğretim okullarından birinden mezun olmak,Yüksek Lisans yapmış veya Yapıyor olmak tercih sebebimizdir.

8-)ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

9-)Kamu sektöründe ve/veya özel sektörde toplam en az 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak,

İLGİLİ YAZILAR

Artvin Valiliği SYDV Personel alımı 2017 Artvin Valiliği SYDV Personel alı...
Rize Çamlıhemşin SYDV Personel Alımı Rize Çamlıhemşin SYDV Personel Al...
Erzurum Horasan SYDV Personel Alımı Erzurum Horasan SYDV Personel Alı...

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir