İstanbul Üniversitesi Personel alımı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri,
28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme
ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve
Atama Yönergesi” uyarınca Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına eleman alınacaktır.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişlerini, Yayın Listelerini, Doçentlik
Belgelerini, Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,
yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite
Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan
CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Başvuruda bulunacak adayların Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru
dilekçelerini hazırladıkları CD’lere birer adet fotokopi koymaları ve Ayrıca; Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu
(Profesör ve Doçentler için) ile Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil
Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son
altı ay içinde çekilmiş), Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden
birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmiş, Doçentlik Belgesi, Yayın Listesi ile
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
NOT: Başvuruda bulunacak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet
sitesinde yer alan Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için) ile
Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar (Lisans, Yüksek
Lisans, Doktora, Uzmanlık), 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik
Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri yabancı dili belirten
dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları
kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birimlere şahsen
başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

1) İlan edilen bütün ünvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası
Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları
gerekmektedir.

3) İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme
veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere yapılacaktır.

5) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

6) Kadrolara müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve
Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını eklemeleri
gerekmektedir.

7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

D U Y U R U L U R

İlanın orjinal Metni için Tıklayın.

İLGİLİ YAZILAR

İstanbul Üniversitesi Akademik Personel alımı... İstanbul Üniversitesi Akademik Pe...
İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alı... İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/...
İstanbul Üniversitesi Akademik Personel alımı... İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDE...

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir