Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Personel alımı

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda istihdam edilmek üzere aşağıda işin adı kısmında belirtilen alanda Rapor Bazlı danışman hizmet alımı yapılacaktır.

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: N.3.1. Kamu Hastanelerinde Yenilikçi Sağlık Yönetimi Projesi

İhale No / Başvuru No: TKHK/2016/CS/N.3.1.6./IC/2

İşin Adı: Alan Uzmanı – Yalın Yönetim (Stok) Rapor Bazlı Bireysel Danışman

Başvuruların son teslim tarihi 05.01.2017 günü saat 18.00’dir. Başvuruların aşağıda yer alan posta adresine elden/posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuruda bulunan kişilerin, yanlış beyanda bulunmaları adayları bağlamakta olup, bu nedenle beyanların doğru bilgi içermesi önem arz etmektedir.

Elden/ posta yoluyla yapılan başvuruların, ilan ekinde bulunan CV dosyası ve başvuru dilekçesi örneğine uygun olarak, eksiksiz hazırlanması şartı aranacaktır.

Dünya Bankası Satın Alma Kılavuzu Uygunluk başlığı altında 1.13(d) bendi gereğince; adaylar arasında 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar var ise; başvurularından 6 ay önce memuriyetle ilişiklerinin kesilmiş olması gerekmektedir. Memuriyetle ilişiği olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli orijinal belgeler, adayların işe kabul edilmeleri kesinleştikten sonra sözleşme aşamasında kendilerinden istenilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan sadece kısa listeye kalanlara e-posta yoluyla geri bildirim yapılacaktır.

Başvuru Adresi:

Posta Adresi:

T.C. Sağlık Bakanlığı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı

Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sokak

No:4 06520 Balgat / ANKARA

Başvuru için gerekli belgeler :

İLGİLİ YAZILAR

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli 347 Ebe Alımı... Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli 347 E...
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel alımı... Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel...
Sağlık Bakanlığı 1555 Personel alımı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşla...

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir