Palandöken Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımı

Palandöken Belediyesi Personel Alım İlanı

T.C. PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye kanununun 49. Maddesi gereğince boş bulunan aşağıda sınıfı unvanı adeti ve öğrenim durumu belirtilen 1 adet tam zamanlı Teknik Personel (Teknisyen) alımı yapılacaktır.

SIRA NO UNVANI ADETİ SINIFI ÖĞRETİM DURUMU
1 TEKNİSYEN 1 T.H. Meslek Lisesi – (Bilgisayar Donanım)

SINAV GİRİŞ TARİHİ

Sözlü sınav tarihi 16.08.2017 saat 14.00 belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların meslek genel kültür, kavrayış ifade ve temsil kabiliyet , davranış ve

mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda

bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınavı sonucunu kazananlar Belediyemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet memurları kanununun 48. Maddesindeki belirtilen şartları taşımak.

2- Meslek Lisesinin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumda sözleşmesi bulunmaması.

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmaması.

4- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma devletin sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların 07.08.2017 -11.08.2017 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar Palandöken Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi

2- Öğrenim durumu belgesi

3- Nüfus cüzdan fotokopisi

4- Fotoğraf (4) adet

5- Öz geçmiş

6- İkametgah belgesi

İLGİLİ YAZILAR

Palandöken Belediyesi Personel Alım İlanı Palandöken Belediyesi Personel Alım...