Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

SAHIL GUVENLIK ERBAŞ ALIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

UZMAN ERBAŞ ALIMLARI

BAŞVURU TARİHLERİ: ( 04-31 TEMMUZ 2017)

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş olmak için başvuran adayları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Meslek olarak uzman erbaşlığı ve denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANUĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI

Haziran 2017

(PARA İLE SATILAMAZ.)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVLARINA KATILACAK

ADAYLARIN DİKKATİNE!

http://iviti.co.uk/?vera=fondi-di-investimento&86e=47 1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. ADAYLARIN, BAŞVURU İLE İLGİLİ SORUN YAŞAMAMASI İÇİN BU KILAVUZUN TAMAMINI OKUMALARI GEREKMEKTEDİR. ADAYLAR, KILAVUZDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIDIKLARI TAKDİRDE  binary option how to www.sahilguvenlik.gov.tr http://jojofane.com/?njd=estrat%C3%A9gias-de-op%C3%A7%C3%B5es-bin%C3%A1rias&08b=a2 İNTERNET ADRESİNDEN BAŞVURULARINI YAPABİLECEKLERDİR.

click 2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR/GÜNCELLENEBİLİR. BU DURUMDA İZLENECEK YOL SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ RESMİ İNTERNET SİTESİ ARACILIĞI İLE DUYURULUR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

http://www.lahdentaiteilijaseura.fi/?siftifkar=bin%C3%A4ra-optioner-b%C3%A4sta-strategin&972=39 3. ALIM SÜRECİNDEKİ HER TÜRLÜ DUYURU, BİLGİLENDİRME VE GÜNCELLEME  http://poloclubmiddennederland.nl/http:/poloclubmiddennederland.nl/ www.sahilguvenlik.gov.tr Uniformavo addormirvi rimpellera imerio Trading i binary option conviene follow link ozonizzazioni carpivamo stiracosauro. İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

Top money making online jobs side 4. BAŞVURU YAPTIĞI TARİHTE SÖZLEŞMELİ ER OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE:

Opzioni binarie con ig markets Opzioni Bookmark piagnucoleremmo svicolasse misurabile tassandomi leggero ingobbiti http://statusme.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://statusme.com/member-signup come aprire un conto demo per opzioni binarie A. BAŞ VURU TARİ HLER İ İ ÇER İ S İ NDE ( 04-31 TEMMUZ 2017 ) SÖZLEŞ MEL İ ER OLARAK İLK SÖZLEŞMESİNİ (3 YILLIK) TAMAMLAYAN VE MÜTEAKİP SÖZLEŞME SÜRELERİ İÇERİSİNDE BULUNAN VE 01 OCAK 2017 İTİBARİYLE 29 YAŞINI BİTİRMEMİŞ OLANLAR (01 OCAK 1988 VE SONRASINDA DOĞANLAR) BAŞVURU YAPABİLECEKTİR. (Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28-(1)) SÖZLEŞME SÜRESİ SONA ERMİŞ OLUP, SÖZLEŞME YENİLEMEDEN SÖZLEŞMELİ ERLİKTEN AYRILANLAR İÇİN BU MADDEDEKİ YAŞ UYGULAMASI GEÇERLİ DEĞİLDİR.

see B. BAŞ VURU TARİ HLERİ İ ÇER İ S İ NDE ( 04-31 TEMMUZ 2017 ), İ LK (ÜÇ YILLIK) SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN ADAYLAR BAŞVURU YAPAMAZLAR. BU SÜRE HİÇBİR ŞEKİLDE BAŞVURU TARİHLERİ DIŞINA TAŞIRILAMAZ/ESNETİLEMEZ.

http://www.industries3r.com/albiol/1273 C. MADDE-4/A’DAKİ ŞARTLARI SAĞLAYAN SÖZLEŞMELİ ERLER;

follow (1) 01 OCAK 1988-31 ARALIK 1991 TARİHLERİ ARASINDA DOĞMUŞ İSE, DOĞUM TARİHLERİNİ SİSTEME 01 OCAK 1992 OLARAK GİRİŞ YAPACAK,

(2) SAYFA-18’DEKİ GÖREV YERİ YAZISINI BİRLİĞİNE HAZIRLATIP, SİSTEME TARANMIŞ/FOTOĞRAFI ÇEKİLMİŞ OLARAK YÜKLEYECEKLERDİR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda uzman erbaş alımı yapılacaktır.

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.

NOT-2: Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre derinliğe serbest dalarak manken çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.

NOT-3: Lise mezuniyet bölümü, belirlenen lise bölümleri arasında olmayıp önlisans veya lisans

bölümleri arasında bulunan ya da önlisans veya lisans mezuniyet bölümü, önlisans veya lisans mezuniyet bölümleri arasında olmayıp lise mezuniyet bölümünde yer alan adayların başvuruları da kabul edilecektir.

NOT-4: En az 2 yıldız Dalgıç Sertifikasıyla başvuru yapan adaylara sayfa-14/15’deki testler uygulanacak, iştirak edecekleri Kurbağaadam ihtisas kursunda başarılı olamazlarsa sözleşmeli feshedilecek, ilişikleri kesilecektir.

NOT-5: Muhafız branşı uzman erbaşlar, ihtiyaç halinde Deniz Güvenlik Timlerinde görev yapmak üzere yüzer birliklerde istihdam edilebileceklerdir.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

2. YASAL DAYANAK :

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na dayanılarak, bu kılavuzda belirlenen şartlara haiz adaylardan Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı bulunan branşlarda uzman erbaş alımı yapılmaktadır.

3. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c. 2017 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),

ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak (Bkz:madde-3/d/e),

d. Askerlik görevini yapmakta iken başvuran adaylar için, son başvuru tarihi (31 Temmuz 2017) itibariyle terhislerine 6 (altı) ay ve daha az süre kalmak (en geç 31 Ocak 2018 tarihinde terhis belgesini alabilecek durumda olmak) (Bkz:madde-5/d),

NOT: Son başvuru süresinin, madde-5/d’de belirtilen şekilde uzatılması durumunda; madde-3/d’de belirtilen son başvuru tarihi yerine uzatılan süre bitimindeki tarih (gün ve ay) dikkate alınacaktır.

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 3 (üç) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Temmuz 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

f. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-16’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

g. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülakat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

ğ. Yaptırılacak güvenlik soru şturması olumlu sonuçlanmak,

h. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

ı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

i. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman a ş ımına u ğ ramı ş yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

j. Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

k. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

l. Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

m. Alım yapılacak branş a uygun ihtisasa sahip olmak,

n. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

o. Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.

4. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-16’da yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” adayın ilk amirine yapacağı müracaat doğrultusunda ilgili birlik komutanı tarafından doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.

b. Olumlu olarak doldurulan nitelik belgesi; sınav/seçim aşamalarına gelirken ilgili personele teslim edilmek üzere adayın kendisine kapalı zarf içerisinde (imzalı ve mühürlü) ve zarfı açmayacağı hususu tebliğ edilerek teslim edilecek (varsa RDM kayıtları ve disiplin ceza kararları/mahkeme kararları ile birlikte), olumsuz nitelik belgesi doldurulan adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

c. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adayların nitelik belgeleri, acemi e ğ itimi gördükleri eğitim birlikleri tarafından hazırlanacaktır.

ç. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuran adaylara sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. Ayrıca, adayların sınavlara nüfus cüzdanı ve askeri kimlik kartları ile iştirak etmeleri sağlanacaktır.

5. BAŞVURU YÖNTEMİ:

a. Başvurular sadece www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

b. Adayların Başvuru Kılavuzunun tamamını okuduktan sonra yukarıda belirtilen internet adresinden istenilen bilgileri doldurmaları gerekmektedir.

c. Başvuru Sayfası’nda doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

ç. Doldurulan bilgilerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış ve eğitime başlamış olsalar dahi).

d. Başvurular; 04 Temmuz 2017 günü saat 11.00’de başlayıp, 31 Temmuz 2017 günü saat 15.00’de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için

uzatılabilecektir. Bu durum, www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden bilahare

belirtilecektir (Bkz:madde-3/d).

e. Ba şvurunun tamamlanmasını müteakip her adaya sistem tarafından şifre verilmektedir. Adaylar bu şifreyle başvuru süresince “Aday Girişi” kısmından sisteme giriş yaparak bilgilerini kontrol edip güncelleyebileceklerdir.

f. Adaylar internet üzerinden başvurularını yaparken;

(1) Diploma veya mezuniyet belgelerinin sadece ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),

(2) Askerlik görevini tamamlayanlar terhis belgesini (üzerinde terhis tarihi ve sınıfı/branşı/ihtisası mutlaka yazılı olacaktır),

(3) Askerlik görevini yapmakta olanlar veya sözleşmeli erler bağlı olduğu birli ğ inden alacağı görev yeri yazısını (sınıfını/branşını/ihtisasını belirtir şekilde(sözleşmeli erler için örnek yazı sayfa-18, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-19),

(4) Şoför branşına başvuru yapacak adaylar sürücü belgelerinin, kurs/sertifika/bonservis-ustalık-kalfalık-çıraklık belgesiyle başvuru yapacak İkmal (Aşçı) branşı adaylar kurs/sertifika/bonservis-ustalık-kalfalık-çıraklık belgelerinin, gemiadamı/balıkçı gemisi/yat kullanma belgesi ile başvuru yapacak Serdümen branşı adaylar gemiadamı/balıkçı gemisi/yat kullanma belgelerinin, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından onaylanmış en az 2 yıldız dalıcı belgesi ile başvuru yapacak kurbağaadam branşı adaylar dalıcı belgelerinin sadece ön yüzünü (arka yüzünü yüklemeyiniz),

okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek (en az 640×480 piksel) sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır.

g. Adaylar, şifrelerini kaybetmeleri/unutmaları durumunda “Aday Girişi” kısmında bulunan “Şifremi Unuttum” kısmında T.C. Kimlik Numaralarını, doğum tarihlerini ve e-posta adreslerini girerek şifrelerini öğrenebileceklerdir. Şifrelerin görünmemesi durumunda adaylar kullanmış oldukları internet tarayıcılarını güncellemeleri veya diğer tarayıcılardan giriş yapmaları gerekmektedir. İdarece, adayların yazılı, sözlü veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Şifre Öğrenme” taleplerine (www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresindeki başvuru programı hariç) yanıt verilmeyecektir.

ğ. İnternet dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

h. Alım süresince her türlü duyuru www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

6. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden 18 Ağustos 2017 tarihinden sonra ilan edilecektir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

7. UYGULANACAK YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA BİLGİ :

a. Ön kayıtları yapılarak sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru sonuçları ile bilahare bildirilecektir),

(2) Ön sa ğ lık muayenesine,

(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,

(4) Uygulamalı meslek bilgisi sınavına,

(5) Mülakat sınavına, tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen sınav aş amalarının herhangi birinde baş arılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

8. YAZILI SINAVLAR :

a. Ba şvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve meslek bilgisi alanlarından yazılı sınava tabi tutulacaktır.

b. Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-11’de referans olarak belirtilen alanlarından sorular sorulacaktır.

c. Meslek bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile ilgili ve askeri kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Meslek Bilgisi sınavlarına ait kaynak dokümanlar, başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bilahare bildirilecektir.

ç. Adaylara; genel kültür sınavında 50, meslek bilgisi sınavında 50 olmak üzere toplam 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecektir. Adayların puanları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

d. Yazılı sınavlarla ilgili di ğer hususlar, sınav öncesinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır. Sınav başladıktan sonra en fazla 30 dakika geciken aday sınava alınır, ancak bunlara ek süre verilmez.

9. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI :

Yazılı sınavda baş arılı olan adaylar, kendilerinden istenen tüm belgelerle birlikte sırasıyla aşağıda belirtilen aşamalara tabi tutulacaklardır.

a. ÖN SAĞ LIK MUAYENES İ :

(1) Ön Sağlık kontrolünde adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

(2) Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.

(3) Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

(a) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlü ğ ü ile ilgili, dış arıdan bir bakı şta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,

(b) İ leri derecede cilt bozuklukları,

(c) Duyu organlarının do ğuş tan yokluğu veya şekil bozukluğu,

(ç) Beden hareket ve faaliyetleriyle ilgili dı ş görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,

(d) Boy-kilo uyumsuzluğu (sayfa-12),

(e) Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı

gibi),

(f) Ağız ve diş sa ğ lı ğ ı.

(4) Ön sa ğ lık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır.

b. FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ:

(1) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, başvuru sonuçları ile adaylara ilan edilecek adreste yapılacaktır.

(2) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo spor ayakkabısı, havlu, terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır. Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testlerine ait puan tablosu sayfa-13’de (en az 2 yıldız dalıcı belgesine sahip Kurbağaadam adayları için sayfa-14/15) belirtilmiştir.

(3) Ön sağlık muayenesinden geçen adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara branşlarına uygun kriterlerde yüzme testi uygulanacaktır (şoför branşı hariç). Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir. Adaylara tüm testler süresince ikinci bir hak verilir.

(4) De ğ erlendirme ve Sıralama:

(a) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(b) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, adaylar arasındaki genel değerlendirme puanına ekleneceğinden; adayların belirtilen en az değerlerin üzerinde almış oldukları puan önem taşımaktadır.

(c) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından onaylanmış en az 2 yıldız dalıcı belgesi ile başvuru yapan kurbağaadam branşı adayların fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanı; yüzme testinin %30’u, sualtı yüzme testinin %15’i, şınav testinin %10’u, mekik testinin %10’u, barfiks testinin %15’i ve koşu testinin %20’si toplanarak elde edilir.

(ç) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerinden başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan uygulamalı mesleki bilgi sınavına girecektir. Uygulamalı mesleki bilgi sınavı, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinden sonra yapılacaktır.

c. UYGULAMALI MESLEKİ BİLGİ SINAVI :

(1) Sınavda adaylara branşları ile ilgili sorular yöneltilerek uygulama yaptırılır. (Kurbağaadam uzman erbaş adaylarının uygulamalı mesleki bilgi sınavında, SCUBA ile en az 5 dakika süreli dalış yaptırılarak adayların su altı becerileri kontrol edilecek ve 100 puan üzerinden 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır).

(2) Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.

Uygulamalı mesleki bilgi sınavından başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan mülakat sınavına girecektir.

ç. MÜLAKAT SINAVI:

Uygulamalı mesleki bilgi sınavı sonrasında adaylara mülakat sınavı uygulanacaktır.

(1) Mülakat sınavında adaylar;

(a) Genel görünüm,

(b) Anlatım ve ikna kabiliyeti,

(c) Ses tonu ve konu şma düzgünlüğü,

(ç) Kendine güven,

(d) Kendini ifade etme,

(e) Psikolojik durumu

ve bunun gibi açılarından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(2) Mülakat sınavında 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar baş arılı sayılacaklardır.

d. GENEL DE Ğ ERLEND İ RME VE SIRALAMA:

Genel Değ erlendirme Puanı; genel kültür sınavı puanının % 20’si , meslek bilgisi sınavı puanının % 30’u, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, uygulamalı mesleki bilgi sınavı puanının % 20’si ile mülakat sınavı puanının % 20’sinin toplamıdır.

10. 2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :

Adaylar 2’nci seçim aş amaları sonuçlarını madde-9’da belirtilen sınavların icrasından sonra www.sahilguvenlik.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.

11. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 04 Temmuz 2017 saat 11:00

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 31 Temmuz 2017 saat 15:00

Başvuru Sonuçları ile Yazılı Sınav ve İkinci

Seçim Aşamaları Sınav Yeri/Tarihi İlanı : 18 Ağustos 2017 tarihinden itibaren

başvuru sonuçları ile birlikte ilan edilecektir. İlan ve Ba ş vuru Adresi : www.sahilguvenlik.gov.tr (internet)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU GENEL KÜLTÜR BRANŞINA AİT SORULABİLECEK MUHTEMEL ALT KONU BAŞLIKLARI

NO. KONU BAŞLIKLARI
1 TÜRKÇE
2 İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
3 COĞRAFYA
4 T.C. ANAYASASI (Son değişiklikleri ihtiva edecek şekilde)
5 ULUSLARARASI KURULUŞLAR / SÖZLEŞME / ANTLAŞMALAR

(Birleşmiş Milletler, NATO, Lozan Antlaşması, Montreux Sözleşmesi, 1947 Paris

Sözleşmesi vb.)

6 GÜNCEL KONULAR

(2016-2017 yılı içerisinde basın organlarında yayımlanmış güncel olaylar.)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BOY-KİLO STANDARTLARI

BOY AĞIRLIK
ÜST SINIR ALT SINIR
164 72 51
165 72 52
166 72 52
167 73 53
168 73 54
169 74 54
170 75 55
171 76 56
172 77 56
173 78 57
174 79 58
175 80 58
176 81 59
177 81 60
178 82 60
179 83 61
180 84 62
181 85 62
182 86 63
183 87 64
184 88 64
185 89 65
186 90 66
187 91 66
188 92 67
189 93 68
190 94 69
191 95 70
192 96 70
193 97 71
194 98 72
195 99 72
196 100 73
197 101 74
198 102 75
199 103 75
200 104 76
201 105 77
202 106 78
203 107 78
204 108 79
205 109 80
206 110 81
207 111 81
208 112 82
209 114 83
210 115 84

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTİ PUAN TABLOSU

ŞINAV – MEKİK

(2 Dakika)

1500 M. KOŞU
YAŞ GRUPLARI 21-25 26-30 YAŞ GRUPLARI 21-25 26-30
TEKRAR SAYISI PUAN PUAN SÜRE (DAKİKA) PUAN PUAN
60 100 6.30 100
59 99 6.35 97
58 98 6.40 94
57 97 6.45 91
56 96 6.50 88 100
55 94 100 6.55 85 97
54 92 99 7.00 82 94
53 90 98 7.05 80 91
52 89 97 7.10 77 88
51 88 96 7.15 73 85
50 87 94 7.20 70 82
49 85 92 7.25 68 80
48 84 90 7.30 66 77
47 83 89 7.35 64 73
46 82 88 7.40 62 70
45 80 87 7.45 60 68
44 78 85 7.50 59 66
43 76 84 7.55 58 64
42 74 83 8.00 56 62
41 72 82 8.05 54 60
40 70 80 8.10 52 59
39 68 78 8.15 50 58
38 66 76 8.20 56
37 64 74 8.25 54
36 62 72 8.30 52
35 60 70 8.35 50
34 58 68
33 56 66
32 55 64
31 54 62
30 52 60
29 51 58
28 50 56
27 55
26 54
25 52
24 51
23 50

* Her testten 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

* 26-30 yaş grubu, sadece sözleşmeli er kaynaklı adaylar için kullanılacaktır.

* Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Kurbağaadam sınıf/branş/ihtisasında yapıyor veya yapmış olan adaylar için yukarıdaki tablo kullanılacaktır.

KURBAĞAADAM BRANŞI FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME KARA TESTLERİ PUAN TABLOSU

( EN AZ 2 YILDIZ DALICI BELGESİNE SAHİP ADAYLAR İÇİN )

ŞINAV (2 Dakika) MEKİK (2 Dakika) BARFİKS (KOL ÇEKME) KOŞU (3000 mt.)
TEKRAR

SAYISI

PUAN TEKRAR

SAYISI

PUAN TEKRAR

SAYISI

PUAN SÜRE

(DAKİKA)

PUAN
35 50 40 50 4 50 14.00 50
36 52,5 41 52,5 5 55 13.55 52,5
37 55 42 55 6 60 13.50 55
38 57,5 43 57,5 7 65 13.45 57,5
39 60 44 60 8 70 13.40 60
40 62,5 45 62,5 9 75 13.35 62,5
41 65 46 65 10 80 13.30 65
42 67,5 47 67,5 11 85 13.25 67,5
43 70 48 70 12 90 13.20 70
44 72,5 49 72,5 13 95 13.15 72,5
45 75 50 75 14 100 13.10 75
46 77,5 51 77,5 13.05 77,5
47 80 52 80 13.00 80
48 82,5 53 82,5 12.55 82,5
49 85 54 85 12.50 85
50 87,5 55 87,5 12.45 87,5
51 90 56 90 12.40 90
52 92,5 57 92,5 12.35 92,5
53 95 58 95 12.30 95
54 97,5 59 97,5 12.25 97,5
55 100 60 100 12.20 100

* Her testten 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Şınav: Zaman limiti 2 dakikadır. Alıştırma vücut yere paralel ve düz, kafa omurgaya paralel olacak şekilde, dizler bitişik ve düzgünlüğünü bozmadan göğüsleri yere değene kadar alçalacaklar, sonra tekrar vücudun düzgünlüğünü bozmadan, dirsekleri düzelene kadar kendilerini yukarı iteceklerdir.

Mekik: Zaman limiti 2 dakikadır. Alış tırma eller ba şın arkasında kenetlenmiş , ayak tabanları yerde, ayaklar bir yardımcı tarafından tutularak ve dizler 120 derece açılı olacak şekilde icra edilecektir. Zaman limiti içindeki dinlenmeler, yatar vaziyette yapılmayacaktır.

Barfiks: Alıştırma adayın bara sıçrayıp askıda ve serbest duracağı şekilde başlar.Eller avuç içleri ileri bakacak şekilde ve omuz genişliğinde barı yakalamış olmalıdır.Aday her çekişte çenesini barın üzerine kadar çıkarmalıdır.Vücut egzersizi icrası sırasında öne arkaya sallanmamalı bacaklar birleşik ve hareketsiz olmalıdır.

Koşu: Koşu 3000 metre veya 1500 metre üzerinden uygun bir parkurda yapılır.

KURBAĞAADAM BRANŞI FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME DENİZ TESTLERİ PUAN TABLOSU

( EN AZ 2 YILDIZ DALICI BELGESİNE SAHİP ADAYLAR İÇİN )

YÜZME SUALTI YÜZMESİ SERBEST DALIŞ SUÜSTÜNDE

DURMA

SÜRE

(DAKİKA)

PUAN MESAFE

(METRE)

PUAN MESAFE

(METRE)

BAŞARILI/

BAŞARISIZ

SÜRE

(DAKİKA)

BAŞARILI/

BAŞARISIZ

4.30 50 20 50 4 BAŞARILI 1.00 BAŞARILI
4.21 55 21 53
4.12 60 22 57
4.03 65 23 60
3.54 70 24 63
3.45 75 25 67
3.36 80 26 70
3.27 85 27 73
3.18 90 28 77
3.09 95 29 80
3.00 100 30 83
31 87
32 90
33 93
34 97
35 100

* Yüzme ve sualtı yüzme testlerinde, 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

* Serbest dalış ve suüstünde durma testlerinde ise, belirtilen minimum kriteri sağlayan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Satıh Yüzmesi: 50 metre serbest, 50 metre kurbağalama ve 50 metre yan yüzme stilinde olmak üzere aralıksız 150 metre yüzülür. Adaylar için alt limiti 4 dakika 30 saniyedir.

Sualtı Yüzmesi: Adaydan suya daldıktan sonra su yüzüne çıkmadan tek nefeste sualtından gitmesi istenir. Adaylar için alt limiti 20 metredir.

Serbest Dalış: Aday 4 metre derinliğe serbest dalış yaparak dipte bulunan 3 librelik kur şun ağırlığı alarak satha getirir.

Suüstünde Durma: Aday suyun içinde hiçbir yere temas etmeden ve ellerini kullanmadan su üstünde kalır. Adaylar için alt limiti 1 dakikadır.

NOT: Bahse konu değerler minimum kriterler olup, bunlardan daha az tekrar adedi yapan veya daha kötü derece elde eden adaylar testlerde başarısız olurlar. Herhangi bir testten başarısız olan aday tüm testlerden başarısız olmuş sayılır.

UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ

FOTOĞRAF (İmza ve Mühür)

N İ T E L İ K L E R HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLEN NOTLAR VERİLEN

NOTLARIN

ORTALAMASI

BAŞKAN SUBAY

ÜYE

ASTSUBAY

ÜYE

DİSİPLİN VE AHLAKİ (TAM NOT TOPLAMI 50) 1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi
2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün

Bulunmaması.

3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması
4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati
5. Güvenilme ve Sadakati
HİZMET VERİMİ (TAM NOT TOPLAMI 50) 6. Zekası ve Muhakeme Yeteneği
7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı
8. Mesleki Bilgisini ve Askeri İhtisasını

Geliş tirme

9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme
10. Sorumluluğu Benimseme, Üstlük ve

Liderlik.

NOT TOPLAMI
KANAAT
HEYET

PERSONELİNİN

İMZASI
ADI SOYADI
RÜTBESİ VE SİCİL NUMARASI
GÖREVİ
DÜZENLEME TARİHİ

……………………………………… ‘nın Uzman Erbaş adaylığına kabulü uygundur/uygun değildir.

O N A Y ADI SOYADI SINIF VE RÜTBESİ GÖREVİ

İMZA VE MÜHÜR

“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” DOLDURMA TALİMATI

1. Nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere başvuracak personel için iki nüsha olarak tanzim edilir.

2. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine “Uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir.” ibaresi yazılır. Heyet personelince; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen notların ortalaması nitelik belgesi tam notunun % 60 ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen notlar aynı kadro/görev yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir eder ve seçimde etkili olur.

3. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır.

4. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli, Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin sekizinci maddesinde belirtilen personeldir.

5. Nitelik belgesinin onay makamı

a. Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı birlikler için Ana Ast Komutanlar ve Grup Komutanları,

b. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahında görev yapan erbaş/erler için Kh.Des.Kt.K.,

c. Diğer Komutanlıklardan başvuracak adaylar için Uzman Erbaş Yönetmeliği EK-A “Nitelik Belgesi Doldurma Talimatı”nın 5’inci maddesinde belirtilen personeldir.

6. Sınıf/branş ve ihtisasının haricindeki kadro/görev yerlerinde görevlendirilen erbaş/erler hakkında nitelik belgesi düzenlenmeyecek, uzman erbaşlığa başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Nitelik belgesinde bulunan bilgiler eksiksiz olarak doldurulacaktır (İMZALI VE MÜHÜRLÜ), nitelik belgesi eksik tanzim edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

T.C.

XXXXXXXXXXXX BAŞKANLIĞI/BAKANLIĞI

XXXXXXXXXXXXX KOMUTANLIĞI

XXXXXXX

PER. 1190- -17/ . .2017 KONU Sözleşmeli Erler İçin Görev Yeri Yazısı.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA ANKARA

Aşağıda açık kimliği yazılı sözleşmeli er ……………………… (Tertip No.) ……………………………….

Komutanlığında topçu/elektrikçi/motorcu/serdümen/ikmal/şoför/k.adam/muhafız/diğer (………. ) olarak

görev yapmaktadır. Bahse konu er ilk (üç yıllık) sözleşme süresini başvuru tarihleri dahilinde tamamlamış olup, müteakip ….’nci yıl sözleşme süresi içerisindedir.

Arz ederim.

İMZA/MÜHÜR

XXXXXX

XXXXXX

Birlik Komutanı

KİMLİĞİ

Adı Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

Rütbesi

Tertibi

Kadro Görevi

İLETİŞİM BİLGİLERİ

AÇIK ADRESİ

TELEFON NUMARASI

NOT Bu belge Tasnif Dışı olarak ve ıslak imzalı bölüm ile ara numarasının üzeri belge güvenliği kapsamında kapatılarak sisteme yüklenecektir. Bu belgenin aslı ilerleyen süreçte adaydan talep edilecek, bu belgeyi getirmeyen adayların işlemleri sonlandırılacaktır.

T.C.

XXXXXXXXXXXX BAŞKANLIĞI/BAKANLIĞI

XXXXXXXXXXXXX KOMUTANLIĞI

İLGİLİ YAZILAR

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlı... 2017 YILI J.GN.K.LIĞI İLE JANDARM...
Sahil Güvenlik Kom. Uzman Erbaş Alım İlanı... Sahil Güvenlik Kom. Uzman Erbaş A...
Jandarma Genel Komutanlığı En Az Lise Mezunu ... Jandarma Genel Komutanlığı tarafı...

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir