Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel alımı

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel alımı

Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel alımı

p

Üniversitemiz Fakülteleri ve Enstitüsünde açık bulunan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25., 26. maddeleri ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Yardımcı Doçentler alınacaktır.

  • Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan ve belgeleyen (6 nüsha) dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

  • Do çent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkılarını, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladığı kaynakları, üstlendiği idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan ve belgeleyen (4 nüsha) dosya ile ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde Rektörlüğümüze,

  • Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları kapsayan ve belgeleyen dosya ile (4 nüsha) ilanın yayım tarihinden itibaren l5 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları duyurulur.

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Prof. Doç. Yard. Doç. Aranan

Nitelikler

Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik

Mühendisliği

Telekomünikasyon 1 (a), (b)
Kimya Mühendisliği Proses ve Reaktör Tasarımı 1 (a), (c)
Fen – Edebiyat Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği 1 (a), (d)
Matematiksel Fizik 1 (a), (e)
Kimya Biyokimya 1 (a), (f)
Batı Dilleri ve Edebiyatları İngiliz Dili

ve

Edebiyatı

1 (a), (g)
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik

ve

Psikolojik

Danışmanlık

1 (a), (h)
Matematik ve Fen Bilimleri

Eğitimi

Fizik Eğitimi 1 (a), (i)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi 1 (a)
İktisadi Gelişme

ve

Uluslararası İktisat

1 (a)
Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri 1 (a), (j)
Çevre Teknolojisi 1 (a), (k)

Aranan Nitelikler:

(a) Adayların bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olması ve çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir.

(b) Adayların telsiz iletişim sistemleri, iletişim ağları, bilişim kuramı, kodlama ve işaret işleme konularında uzmanlığının olması gerekmektedir.

(c) Adayların deneysel ve hesaplamalı jeopolimerler ve camsı malzemeler konularında uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

(d) Adayların yarı-iletken fiziği ve spintronik alanlarında uzman olmaları ve bu alanlarda uluslararası kabul görmüş bilimsel dergilerde yayın yapmış olmaları gerekmektedir.

(e) Adayların kara delikler ve kozmik sansür hipotezi konusunda uzman olmaları ve bu konuda uluslararası kabul görmüş bilimsel dergilerde yayın yapmış olmaları gerekmektedir.

(f) Adayların biyofizik alanında deneysel çalışmaları ve SCI indekslerinde yer alan dergilerde uluslararası yayınları olması gerekmektedir.

(g) Adayların 18. Yüzyıl İngiliz Romanı üzerinde çalışmaları olması gerekmektedir.

(h) Adayların çocuk ve gençlerin okul ortamına kaynaştırılması ve psikolojik danışmada çalışmaları ve yayınlarının olması gerekmektedir.

(i) Adayların Fizik eğitimine yönelik olarak epistemoloji ve öğretim programları alanlarında uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

(j) Adayların atıklardan enerji, yakıt ve değerli kimyasal eldesi, yaşam döngüsü değerlendirmesi ve temiz üretim konularında uzmanlaşmış olması gerekmektedir.

(k) Adayların havasız çürütme prosesi, biyogaz mühendisliği ve nanomateryallerin çevreye etkileri konularında uzmanlaşmış olması gerekmektedir.