Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alımı

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alımı

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Alımı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ne, Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Akademimiz web sayfasında yayınlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde (1) Profesör, (3) Yardımcı Doçent, (5) Araştırma Görevlisi ve (2) Uzman unvanında naklen ve açıktan atama ile öğretim elemanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Akademimiz www.pa.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak;

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan,

Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları ile ilgili olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo

Alanı Unvan Kadro

Sayısı

Adaylarda Aranan Özel Şartlar
Uluslararası

İlişkiler

Profesör 1 Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Siyasi Tarih alanında doçent olmak. Ortadoğu, kamu diplomasisi ve din-dış politika ilişkisi alanlarında çalışmaları olmak.
Uluslararası

İlişkiler

Yardımcı

Doçent

1 Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak. Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar alanında doktora yapmış olmak; Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Batı Medyasında Türkiye Algısı, İslamofobi konularında çalışmaları olmak.
Uluslararası

İlişkiler

Yardımcı

Doçent

1 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında lisans mezunu olmak, Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans, Bölge Çalışmaları alanında doktora yapmış olmak. Lübnan üzerine yayınları olmak.
İktisat Yardımcı

Doçent

1 İşletme alanında lisans, İktisat alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği ve Küresel Finansal Kriz konularında çalışmaları olmak.
Uluslararası

İlişkiler

Araştırma

Görevlisi

1 Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında lisans mezunu olmak, Uluslararası Güvenlik alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
Uluslararası

İlişkiler

Araştırma

Görevlisi

1 Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak, Bölge Çalışmaları alanında doktora yapıyor olmak. Özbekistan ve Kazakistan üzerine yayınları olmak.
Uluslararası

İlişkiler

Araştırma

Görevlisi

1 Uluslararası İlişkiler alanında lisans, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları alnında yüksek lisans yapmış olmak, Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapıyor olmak. Suriye konusunda ve ABD-Afrika İlişkileri alanında yayınları olmak.
Maliye Araştırma

Görevlisi

1 Maliye alanında lisans ve yüksek lisans yapmış olmak. Maliye alanında doktora yapıyor olmak. Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi alanında yayını olmak.
Güvenlik

Yönetimi

Araştırma

Görevlisi

1 Sivil Havacılık alanında lisans, İşletme alanında yüksek lisans yapmış olmak ve Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.
Spor ve

Sağlık

Bilimleri

Uzman 1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak. Spor ve Sağlık Bilimleri alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Atletizm ve Oryantiring branşlarında antrenörlük lisanslarına sahip olmak. Oryantiring antrenörlüğü üzerine en az iki yıllık iş deneyimine sahip olmak.
İstihbarat Uzman 1 İktisat alanında lisans mezunu olmak, İstihbarat Araştırmaları alanında yüksek lisans yapıyor olmak; Oryantasyon eğitimi üzerine iş deneyimine sahip olmak.

Başvuru Adresi: Eymir Mah. 49. Sk. PK: 06834 Ankara/Gölbaşı

Polis Akademisi Başkanlığı – İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü C Blok Kat: 2 Tel: 0 312 462 85 21

İLGİLİ YAZILAR

Hacettepe Üniversitesi Personel Alımı Hacettepe Üniversitesi Personel A...
Boğaziçi Üniversitesi Akademik Personel alımı... Boğaziçi Üniversitesi Akademik Pe...
Abdullah Gül Üniversitesi Akademik Perosnel a... Abdullah Gül Üniversitesi Akademi...