Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı

 

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Atamalarda, Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükselt ilme ve Atanma İlkeleri”ndeki esaslar uygulanacaktır.

2- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesine göre Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte, Anabilim Dalını ve yabancı dilini belirten dilekçelerine ilave olarak, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri ekleyerek ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanun’un 23. Maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabii tutulacaktır.

  • Süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyuru Başlama tarihi 10.08.2017
Son Başvuru tarihi 24.08.2017
Yardımcı Doçent Adayları İçin Yabancı Dil Sınavı Tarihi 25.08.2017
Yabancı Dil Sınavının Sonuçlarının Açıklanma Tarihi 25.08.2017
Sınav Yeri: Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü

NOT: –Müracaatların tamamlanmasını müteakiben ilgili birimlerce oluşturulan bilimsel dosya inceleme Komisyonunca, atanma kriterlerine uymadığı tespit edilen

başvurular geçersiz sayılacaktır.